Λύκειο

 
Εδώ θα βρείτε πληροφορίες για τους μαθητές του Λυκείου

                                                                                                                                                                                     


Οι μαθητές της Α' λυκείου θα μπορούν να παρακολουθούν τα ακόλουθα μαθήματα:
 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νέα Ελληνικά - Έκθεση
 • Φυσική 
 • Χημεία
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία) 
Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή. Οι μαθητές θα αξιολογούνται με ολιγόλεπτα τεστ και εβδομαδιαία διαγωνίσματα. Θα δίνονται πρόσθετες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.

                                                                                                                                                                                   

Οι μαθητές της Β' λυκείου θα μπορούν να παρακολουθούν τα ακόλουθα μαθήματα :

Γενικής παιδείας

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Νέα Ελληνικά - Έκθεση
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Μαθηματικά (Άλγεβρα - Γεωμετρία)

Μαθήματα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Λατινικά

 

Μαθήματα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Θετικής/ Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

 •   Μαθηματικά
 •   Φυσική

 

Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή. Οι μαθητές θα αξιολογούνται με ολιγόλεπτα τεστ και εβδομαδιαία διαγωνίσματα. Θα δίνονται πρόσθετες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.

                                                                                                                                                                                   

 

Οι μαθητές της Γ' λυκείου θα μπορούν να παρακολουθούν τα ακόλουθα μαθήματα :

 

Γενικής παιδείας

 
 • Νέα Ελληνικά - Έκθεση

Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών (Θεωρητικής κατεύθυνσης)

Εξετάζονται πανελλαδικά, καταρχάς σε τρία Μαθήματα (Κοινά): Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία

Εάν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στα Λατινικά έχουν πρόσβαση στο 1ο Επιστ. Πεδίο (Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Σπουδές).

 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής).

 • στα Μαθηματικά Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές).

 • Αρχαία Ελληνικά
 • Λατινικά
 • Ιστορία

Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών (Θετικής κατεύθυνσης)

Εξετάζονται πανελλαδικά, καταρχάς σε τρία Μαθήματα (Κοινά): Νεοελληνική Γλώσσα, Φυσική, Χημεία

Αν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στα Μαθηματικά Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 2ο Επιστ. Πεδίο (Τεχνολογικές και Θετικές Σπουδές).

 • στη Βιολογία Ομάδας Προσανατολισμού, έχουν πρόσβαση στο 3ο Επιστ. Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής).

 • στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές).

 • Μαθηματικά
 • Βιολογία
 • Φυσική
 • Χημεία
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών

Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής(Τεχνολογικής κατεύθυνσης)

Εξετάζονται πανελλαδικά, καταρχάς σε τρία Μαθήματα (Κοινά): Νεοελληνική Γλώσσα, Μαθηματικά, Α.Ε.Π.Π.


Εάν οι υποψήφιοι εκτός από τα τρία κοινά μαθήματα επιλέξουν να εξετασθούν και:

 • στη Βιολογία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση με μειωμένα μόρια στο 3ο Επιστ. Πεδίο (Σπουδές Υγείας και Ζωής).

 • στην Ιστορία Γενικής Παιδείας, τότε έχουν πρόσβαση στο 4ο Επιστ. Πεδίο (Παιδαγωγικές Σπουδές).

 • στις Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ), έχουν πρόσβαση στο 5ο Επιστ. Πεδίο (Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής).

 

 • Μαθηματικά
 • Φυσική
 • Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών
 • Ιστορία

 

Τα τμήματα θα είναι ολιγομελή. Οι μαθητές θα αξιολογούνται με ολιγόλεπτα τεστ και εβδομαδιαία διαγωνίσματα. Θα δίνονται πρόσθετες ασκήσεις για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος.

Contact

Παίδων Γνώση

Βουλγαροκτόνου 3
& Εθν. Αντίστάσεως.
1ος Όροφος
Αλεξανδρούπολη


Τηλεφωνο - Fax:
25510 - 23444Newsletter

Subscribe to our newsletter: