Χρήσιμες πληροφορίες

 
Εδώ θα βρείτε διάφορες ηλεκτρονικές σελίδες που θα σας βοηθήσουν

                                                                                                                                                                                     


Για την ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων πατήστε εδώ: www.minedu.gov.gr/

                                                                                                                                                                                     


Για την ηλεκτρονική σελίδα του Πανελληνίου σχολικού δίκτύου πατήστε εδώ: www.sch.gr/

                                                                                                                                                                                      


Για την ηλεκτρονική σελίδα της Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης πατήστε εδώ: https://www.edutv.gr/

                                                                                                                                                                                      


Για την ηλεκτρονική σελίδα της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης πατήστε εδώ: https://www.e-yliko.gr/default.aspx

                                                                                                                                                                                      


Για την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας πατήστε εδώ: www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=15&V_LANG_ID=1

                                                                                                                                                                                      


Για την ηλεκτρονική σελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου πατήστε εδώ: https://www.pi-schools.gr/

                                                                                                                                                                                      


Για την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης πατήστε εδώ: https://www.gsae.edu.gr/

                                                                                                                                                                                      


Για την ηλεκτρονική σελίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς πατήστε εδώ: https://www.neagenia.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=NODE&cnode=1


Contact

Παίδων Γνώση

Βουλγαροκτόνου 3
& Εθν. Αντίστάσεως.
1ος Όροφος
Αλεξανδρούπολη


Τηλεφωνο - Fax:
25510 - 23444Newsletter

Subscribe to our newsletter: